DSC00331

 در این دپارتمان کلیه امور مربوط به ثبت سفارش و خرید تجهیزات و سیستم های مورد نیاز واحدهای مختلف گروه حفاظتی سپاس ( پس از بررسی استانداردهای تعریف شده هر کالا و حصول اطمینان از کیفیت و مرغوبیت آن ) انجام می شود .

منوی موبایل