مدیریت

 

به منظور جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات مطلوب و به موقع ، کلیه فعالیت های شرکت اعم از کارشناسی ، عقد قرارداد ، فروش و خدمات پس از فروش ، حسابداری و کارپردازی تحت نظر مستقیم مدیرعامل در واحد مدیریت سازماندهی و نظارت می شود .

 

nili

 DSC 6109

منوی موبایل